Odpowiednie ubezpieczenie sportowe – porównaj oferty

Bezpłatny ranking ubezpieczeń dla sportowców. Szybka wypłata świadczeń po wypadku. Tanie ubezpieczenie sportowe dla każego. Jesteś trenerem? Ubezpiecz swoich podopiecznych od następst nieszczęśliwych wypadków. Szeroki zakres ochorny, niskie składki, sportowe ubezpieczenie dla każdego.

Ubezpieczenia sportowe są sprzedawane indywidualnie lub w formie ubezpieczenia grupowego. Zapewniają ochronę wszystkim tym, którzy są narażeni na kontuzje związane z uprawianiem sportu amatorsko lub zawodowo, przy czym w pierwszym przypadku ubezpieczenie często wchodzi w skład standardowej polisy turystycznej. Jeśli decydujemy się na uprawianie sportów ekstremalnych powinniśmy wykupić dodatkową polisę.

Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte: osoby fizyczne, kluby sportowe, związki i stowarzyszenia sportowe oraz reprezentacje narodowe.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Firmy ubezpieczeniowe posiadają bardzo zróżnicowaną ofertę dla sportowców, a ubezpieczenie NNW jest tym najczęściej wybieranym, ponieważ dzięki niemu możemy starać się o zaświadczenia zasiłkowe, liczone za każdy dzień niezdolności do uprawiania sportu. Ponadto możemy zapewnić sobie zwrot kosztów leczenia, nabycia protez czy innych koniecznych środków.

Ubezpieczenie NNW często była łączone z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, które jest skierowane nie tylko dla sportowców, ale także dla osób wykonujących inne zawody związane ze sportem.

Okres ubezpieczenia

W kwestii okresu ubezpieczenia towarzystwa ubezpieczeniowe pozostawiają klientowi pełną swobodę – on decyduje na jaki okres czasu zawiera umowę. W przypadku krótszych okresów trwania umowy składkę zwykle płaci się jednorazowo.

W przypadku zdarzenia

Jeśli klient ulegnie wypadkowi, powinien jak najszybciej skonsultować się z firmą ubezpieczeniową – należy dokładnie sprawdzić w umowie ile czasu zostało przewidziane na zgłoszenie szkody. Odpowiedzialność ubezpieczyciela nie musi kończyć się na jednorazowej wypłacie odszkodowania; w bardziej zaawansowanych ofertach można ubiegać się również o zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji czy wypłatę renty inwalidzkiej.

About Author: p.w.