Odmowa wypłaty odszkodowania oc

Pamiętaj, że nie każda polisa gwarantuje wypłatę odszkodowania. Odmowa wypłaty odszkodowania OC ma miejsce, jeżeli zdaniem ubezpieczyciela doszło na przykład do zaniedbań, które to leżą po stronie klienta. Uniknij takich praktyk i świadomie wybierz polisę.

Niektórych klientów, którzy uczestniczą w wypadku samochodowym może spotkać przykra sytuacja, gdy usłyszą, że nie przysługuje im wypłata odszkodowania. Niestety takie odmowy zdarzają się. Właściciele najczęściej sfrustrowani zaistniałą sytuacją odwołują się od decyzji, w przypadku gdy jest ona odmowna.

Decyzje odmowne ubezpieczycieli mogą być podyktowane różnymi motywami. Często zdarza się, że poszkodowany w niewystarczający sposób wykaże szkody powstałe w wypadku. W momencie, gdy poszkodowany nie przedstawi w listy szkód i dokumentacji w sposób przewidziany w umowie wówczas ubezpieczyciel ma oczywiście prawo do takiej odmowy.

Ponadto ubezpieczony powinien pamiętać o terminowym regulowaniu składek w ramach polisy OC. Zwłoka lub co gorsza brak zapłaty może być przyczyną późniejszej odmowy wypłaty odszkodowania. Kolejną przyczyną odmowy jest zatajenie prawdy przez poszkodowanego, który składa wniosek o odszkodowanie. Niestety takie sytuacje również mają miejsce.

Oczywiście nie zawsze z winy osoby ubezpieczonej następuje odmowa wypłaty odszkodowania. Zaniedbań można się również doszukiwać po stronie firmy ubezpieczonej. Często bywają to nieporozumienia, które są jednak wyjaśniane i dochodzi do ugody. Niektórzy klienci często zbulwersowani praktykami ubezpieczycieli składają pozwy do sądu.

Odmowa wypłaty odszkodowania OC nie może być lakoniczną odpowiedzią. Należy przypomnieć, że tylko w ściśle określonych warunkach ubezpieczyciel ma prawa do odmowy wypłaty odszkodowania, gdy na przykład sam poszkodowany przyczynił się do rozmiaru szkody. Zdecydowanie warto poruszać się po drogach ostrożnie.

About Author: zlec