OCP ubezpieczenie

Dla przewoźnika, zasięg w kraju i za granicą, przewóz towarów zabezpieczony ochroną, w razie szkody odpowiedzialność przechodzi na zakład ubezpieczeń, najlepsze ubezpieczenie, oferta starannie dobierana dla każdego klienta.

Charakterystyka ubezpieczenia

Jeżeli jesteś przewoźnikiem to zapewne wiesz, jak duża ciąży na tobie odpowiedzialność w stosunku do twojego klienta. Kontrahent powierzając ci towar, do przewozu z jednego punktu do drugiego, oczekuje, że dotrze on w stanie nienaruszonym. Sam dobrze wiesz, ze podczas przewozu mogą się wydarzyć różne nieprzewidziane sytuacje. Dlatego warto pomyśleć o takim ubezpieczeniu.

Dwa rodzaje polis

Zakłady ubezpieczeniowe oferują dwa rodzaje ubezpieczeń: OCP krajowe oraz OCP międzynarodowe. OCP krajowe dotyczy jedynie przewozów odbywających się na terenie jednego kraju. Natomiast OCP międzynarodowe odnosi się do tych przewoźników, którzy dokonują przewozów za granicą.

Co jest objęte ochrona?

Oprócz ubezpieczenia przewożonych towarów przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem, możemy zabezpieczyć się przed ewentualnymi kosztami sądowymi, prawnymi. Również przed kosztami finansowymi, poniesionymi przez przewoźnika, które miały na celu zmniejszyć rozmiar szkody. Ubezpieczyć się możemy również przed szkodami w łatwo psujących się produktach żywnościowych, albo przed szkodami, które powstały w wyniku kradzieży. Jeżeli przewozimy przesyłki podwyższonego ryzyka, w razie wystąpienia szkody, zostanie ona zrekompensowana ze świadczenia odszkodowania.

About Author: p.w.