OC zawodowe nie tylko dla prawników

Pewna polisa, dobra ochrona, najlepsze warunki, gwarancja wypłaty odszkodowania, ubezpieczenia dla adwokatów, ubezpieczenie dla radcy prawnego, ubezpieczenie dla notariuszy, ubezpieczenie dla detektywów, ubezpieczenie dla komorników sądowych, szeroki katalog usług dodatkowych.

Polisa OC

Posiadanie tego ubezpieczenia może być obowiązkowe lub dobrowolne. Obowiązkowe dotyczy pewnej grupy zawodów bądź specjalizacji, których wykonywanie uzależnione jest od posiadania ubezpieczenia OC. Ubezpieczenie chroni nie tylko posiadacza ubezpieczenia, ale także jego klienta. Posiadać ubezpieczenie OC powinny osoby, które pracują jako: adwokaci, radcy prawni czy też brokerzy ubezpieczeniowi. Także osoby wykonujące inne zawody mogą wykupić tę polisę. Polisa OC ubezpiecza naszych klientów przed popełnionymi przez nas błędami, a nas przed kosztami naprawienia błędów.

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest cywilna odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego osobie trzeciej, podczas wykonywania przez ubezpieczonego czynności zawodowych. Zatem odpowiedzialność zachodzi, gdy podczas okresu ubezpieczenia dojdzie do wypadku ubezpieczeniowego.

Dla jakich zawodów ubezpieczenie OC jest odpowiednie?

Istnieją zawody, do wykonywania których istnieje obowiązek wykupu ubezpieczenia. Istnieją także zawody, które mogą polisę wykupić dobrowolnie, dodatkowo. OC zawodowe polecamy w szczególności: adwokatom, radcom prawnym, komornikom sądowym, detektywom, notariuszom, brokerom, zarządcom nieruchomości, sponsorom, architektom i innym.

About Author: p.w.