Obowiązkowe ubezpieczenie samochodu

Najlepsza oferta na rynku polis samochododowych. Najniższe ceny ubezpieczeń OC i AC. Gwarancja zadowolenia z najlepszej polisy na rynku. Szybka obsługa, minimum formalności. Bogata oferta, najkorzystniejsze warunki. Ubezpieczenie samochodu dostosowane do potrzeb klienta.

Do kogo jest skierowane obowiązkowe ubezpieczenie samochodu?

Wszyscy kierowcy na terenie naszego kraju są zobowiązani do zawarcia umowy ubezpieczenia OC z wybraną przez siebie ubezpieczalnią. Zobowiązani są do tego kierowcy pojazdów takich jak: pojazdu samochodowego, motocykla, motorowerów itp.

Zakres

Ubezpieczyciel zobowiązuje się do ochrony ubezpieczonego przed kosztami wynikającymi ze szkód związanymi z odpowiedzialnością cywilną. Czyli jeżeli wskutek nieprzewidzianego zdarzenia wyrządzimy szkodę innemu kierowcy i jego pojazdowi, wówczas wszystkie koszty naprawy zostaną pokryte z naszego ubezpieczenia OC.

Obowiązek ubezpieczenia OC

Ubezpieczający musi ubezpieczyć samochód nowy maksymalnie do ostatniego dnia przed rejestracją pojazdu. Jeżeli kupiliśmy samochód używany istnieje możliwość, że pojazd jest objęty ochroną ubezpieczenia OC jeszcze poprzedniego właściciela. Wówczas ubezpieczyć należy pojazd dopiero, gdy skończy się poprzednie ubezpieczenie. Oczywiście możemy zrezygnować z ubezpieczenia poprzedniego właściciela i poszukać nowego dla siebie.

Kara

Bez ważnego ubezpieczenia OC pojazd nie może uczestniczyć w ruchu drogowym. Jeżeli ktoś bez ważnego ubezpieczenia zostanie rutynowo skontrolowany podczas jazdy, wówczas może dostać karę grzywny sięgającą kilku tysięcy złotych.

About Author: p.w.