Oblicz koszt ac

Najtańsze ubezpieczenie AC dla Ciebie. Gwarancja najniższej składki, pewność wypłaty świadczenia zaraz po zdarzeniu. Możliwość zakupu AC online. Korzystne zniżki, minimum formalności, maksimum ochrony. Oblicz koszt ubezpieczenia AC z kalkulatorem rat polisy.

Umowa ubezpieczenia AC

Firmy ubezpieczeniowe zawierają umowę ubezpieczenia autocasco na podstawie pisemnego wniosku ubezpieczającego, sporządzonego na formularzu firmy. We wniosku tym powinno być zawarte między innymi:

 • imię, nazwisko ubezpieczającego,
 • użytkownik pojazdu,
 • wiek użytkownika pojazdu,
 • dane pozwalające zidentyfikować ubezpieczanego pojazdu.

Umowę ubezpieczenia zawiera się na maksymalnie 1 rok, ale można także zawrzeć taką umowę na czas krótszy. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeniowego rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu umowy, razem z tym w parze idzie także wpłacenie pierwszej raty składki.

Koniec umowy

Umowa ubezpieczenia kończy się, jeżeli rata składki ubezpieczeniowej lub cała wartość składki nie została wpłacona w terminie. Do rozwiązania umowy zachodzi, kiedy:

 • zostanie wypłacone odszkodowanie w kwocie równej wartości pojazdu,
 • wyczerpie się suma ubezpieczenia wskutek wypłaty odszkodowania,
 • nastąpi utrata przedmiotu ubezpieczenia,
 • miną 2 dni robocze od daty zbycia pojazdu.

Składka ubezpieczenia AC

Wysokość składki ubezpieczenia AC może zależeć od:

 • wartości i rodzaju pojazdu,
 • zakresu umowy ubezpieczeniowej,
 • ryzyk dodatkowych,
 • indywidualnej oceny ryzyka.
About Author: p.w.