Podmiot ubezpieczenia 

W umowie ubezpieczenia występują dwie strony. Jedną z nich jest zakład ubezpieczeń, natomiast drugą stroną jest ubezpieczający. Zakład ubezpieczeń przejmuje ryzyko ubezpieczeniowe, pobierając za to składkę. Osobą ubezpieczającą jest zaś osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę ubezpieczenia i jest zobowiązana do zapłaty składek. Osobą, na życie której […]

Ocena wartości życia ludzkiego 

Patrząc z punktu widzenia ubezpieczenia, życie ludzkie warte jest tyle, ile wynosi strata finansowa związana z jego śmiercią, która dotyka osoby pozostałe przy życiu, zależne finansowo od osoby zmarłej. Ważne jest zatem ustalenie ile takowa strata wynosi. Straty finansowe związane ze śmiercią obejmują następujące obszary: 1. Koszty związane ze śmiercią: koszty choroby (leki, leczenie, opieka), […]

Kilka słów o historii ubezpieczeń na życie 

Formy ubezpieczeń wywodzą się z wielu źródeł. W tym artykule omówimy po kolei każde ze źródeł. Będziemy podążać kolejno zagadnieniami takimi jak: pomoc wzajemna, transakcje parabankowe, tontyny, nowoczesne ubezpieczenia na życie oraz tablice śmiertelności, pierwszy zakład ubezpieczeń na życie, ubezpieczenia społeczne, matematyka ubezpieczeniowa i aktuariusz, spółki akcyjne, a także towarzystwa wzajemnych ubezpieczeń. Pomoc wzajemna Różne […]

Jakie są cele ubezpieczenia na życie? 

Ubezpieczenie na życie nie wiąże się tylko i wyłącznie ze śmiercią ubezpieczonego, ponieważ ważne jest ono także w trakcie jego życia. Oprócz zapewnienia środków finansowych rodzinie zmarłego – ubezpieczonego, ma też na celu zabezpieczenie przed nieszczęśliwymi wypadkami, jak i jest formą oszczędności. Jak już wcześniej zostało napisane, głównym celem jest zapewnienie osobom zależnym finansowo od […]

Wszystko o ubezpieczeniu ochronnym na życie. 

Jako rodzice, mężowie i żony, martwimy się o nasze dzieci i rodzinę. Pragniemy zapewnić im poczucie bezpieczeństwa i stabilną przyszłość. Tylko wtedy możemy spokojnie odetchnąć i nie martwić się co przyniesie przyszłość. Często pierwszym krokiem do osiągnięcia tego stanu jest wykupienie ubezpieczenia na życie. Jeśli nie wiemy jaką polisę powinniśmy wybrać, warto zastanowić się nad ubezpieczeniem ochronnym.

Dwie polisy na życie. 

Czy posiadanie dwóch ubezpieczeń grupowych na życie (w dwóch różnych firmach) jest możliwe i czy nie kolidują one ze sobą? Ubezpieczenia te można posiadać jednocześnie u dowolnych ubezpieczycieli. Nie wykluczają się one wzajemnie, a w razie wystąpienia zdarzenia odszkodowania wypłacane są niezależnie przez każdego ubezpieczyciela.