Mieszkaj bezpiecznie – wybierz dobre ubezpieczenie domu

Dom… każdy z nas gdzieś mieszka. I niezależnie od tego, czy jest to duży dom czy małe mieszkanie w bloku, może warto zastanowić się nad jego ubezpieczeniem?

W ramach polisy ubezpieczeniowej możemy ubezpieczyć stałe i ruchowe elementy naszego majątku. Ubezpieczenie majątku może przykładowo obejmować sprzęt sportowy, sprzęt elektroniczny, biżuterię i dzieła sztuki, dach, mury i okna budynku lub mieszkania.

Ubezpieczenie mieszkania jest polisą zawieraną na takich samych zasadach, co ubezpieczenie domu, zapewnia ochronę elementów stałych (mury, instalacja, itd.) oraz ruchomych (meble, AGD, sprzęt fotograficzny, itp.) przed czynnikami ryzykownymi wyszczególnionymi w umowie. Ubezpieczając dom mamy możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o dodatkowe elementy majątku: budynek gospodarczy, garaż wolnostojący, itp. Ubezpieczenie domu oznacza przeważnie wyższe sumy gwarancyjne niż w przypadku lokalu mieszkalnego.

OC w życiu prywatnym – konieczne?

Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego często wiąże się z zawarciem umowy odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. OC w życiu prywatnym ochroni nas w różnych sytuacjach, gdy np. nasze dziecko wybije szybę w oknie grając w piłkę, my zalejemy mieszkanie sąsiada przez wyciek z pralki czy nasz pies ugryzie osobę trzecią. Podobnie ma się w sytuacji, gdy szkody zostaną wyrządzone przez zatrudnioną przez nas opiekunkę do dziecka lub pomoc domową. Niestety, Ubezpieczeni często zapominają o istnieniu tej polisy i z niej nie korzystają, przez co narażają się na niepotrzebne pokrywanie szkód przez siebie wyrządzonych z własnej kieszeni.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia – na co zwrócić uwagę?

Przed zawarciem umowy trzeba koniecznie przeczytać dokładnie Ogólne Warunki Ubezpieczenia, abyśmy wiedzieli, co kupujemy, jaką ochronę nam zapewnia ta umowa, jakie obowiązki z niej wynikają. Przykładowo, jeśli ubezpieczamy elementy ruchome domu od kradzieży na znaczne sumy, musimy się liczyć z koniecznością dodatkowego zabezpieczenia antykradzieżowego np. alarmy, monitoring, drzwi antywłamaniowe, itd. W szczególności również trzeba zwrócić uwagę na wyłączenie odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego. Przykładowe to: wady konstrukcyjne budowli, osiadanie gruntu, trzęsienie ziemi, przenikanie wód gruntowych, akty terroru.

Sumując, składka za ubezpieczenie domu jest zależna przede wszystkim od jego wartości. Wysokość składki reguluje również zakres ochrony – im szerszy, tym wyższa cena za polisę. Ubezpieczyciele dają jednak możliwość dopasowania oferty do naszych potrzeb.

About Author: p.w.