Ubezpieczenie OC a ubezpieczenie mienia 

Ubezpieczenia majątkowe według kryterium przedmiotowego możemy podzielić na: Ubezpieczenia mienia, Ubezpieczenia OC. Ubezpieczenie mienia obejmuje tylko obecny majątek ubezpieczonego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) jest ubezpieczeniem zobowiązań obciążających nie tylko obecny, ale także przyszły majątek ubezpieczającego. Majątkowy aspekt ubezpieczeń OC wynika między innymi z tradycyjnego ujęcia samej odpowiedzialności cywilnej. Odpowiedzialność cywilna może być rozumiana jako: […]

Przedmiot ubezpieczenia oraz rodzaje ubezpieczeń 

Ubezpieczenia majątkowe odnoszą się do mienia osoby ubezpieczonej. Ubezpieczenie może zawierać 3 rodzaje mienia: 1. mury domu i budynku mieszkalnego (wielorodzinnego), 2. elementy stałe domu lub mieszkania, do których należy zaliczyć: drzwi i okna, urządzenia i elementy instalacji wodno-kanalizacyjnej, grzewczej i elektrycznej, piece i kominki, wykończenie sufitów, ścian i podłóg, czy płytki ceramiczne, powłoki malarskie, […]

Stosunek ubezpieczenia majątkowego 

Ubezpieczenie majątkowe jest to rodzaj ubezpieczenia, który odpowiedzialny jest za ubezpieczenie majątku w postaci rzeczy lub sytuacji majątkowych. Ubezpieczenie majątkowe dotyczy jedynie negatywnych zdarzeń losowych. Zdarzenia te pociągają za sobą szkodę, którą da się określić za pomocą miernika pieniężnego. Ubezpieczenia majątkowe dotyczą zarówno osób fizycznych jak i prawnych. Zakres poszczególnych ubezpieczeń mienia regulowany jest bądź […]

Zalane mieszkanie-co robić? 

Niejednokrotnie zdarza się, że w naszym mieszkaniu pęknie rura lub po prostu zapomnimy zakręcić kran, a cieknąca woda dokona wielu poważnych zniszczeń. Co robić w takiej sytuacji? A może to my jesteśmy poszkodowani i zostaliśmy zalani przez sąsiada. Poniższy artykuł odpowie na pytania jak postępować w takich przypadkach.

Ubezpieczenie majątkowe mienia albo odpowiedzialności cywilnej. 

Suma ubezpieczenia ustalona w umowie stanowi granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Jeżeli po zawarciu umowy wartość ubezpieczonego mienia uległa zmniejszeniu, ubezpieczający może żądać zmniejszenia sumy ubezpieczenia. Zmniejszenia sumy może także z tej samej przyczyny dokonać zakład ubezpieczeń, zawiadamiając o tym jednocześnie ubezpieczającego.

Ubezpieczenie cudzego mieszkania. 

Jesteśmy studentami i wynajmujemy mieszkanie od osoby, która przebywa za granicą. Z uwagi na sąsiadów chcielibyśmy je ubezpieczyć, jednak przyjazd właściciela jest niemożliwy. Czy możemy zrobić to sami czy pozostaje nam załatwianie wszystkiego drogą pocztową ? Możecie ubezpieczyć mieszkanie, lecz ubezpieczonym będzie właściciel mieszkanie i ewentualne odszkodowanie będzie należeć do niego.