Lepsze wyniki ubezpieczycieli według GUS.

Główny Urząd Statystyczny podał w komunikacie informacje o wzroście wyniku finansowe ubezpieczycieli.

Wynik netto wyniósł 5 624 mln zł po trzech kwartałach 2008 roku, co oznacza wzrost o 18,6% w skali roku. ,Wynik brutto wzrósł o 13,6% do 6 433 mln zł.

GUS w komunikacie podał również, iż: “Spadek wyniku finansowego brutto ubezpieczycieli na życie spowodowało nie tylko (wyżej wspomniane) obniżenie wyniku technicznego, ale także mniejsze o ponad 588 mln zł przychody netto z działalności lokacyjnej”

Cały komunikat znajduje się na stronach GUSu

About Author: admin