Obowiązki stron przy kupnie i sprzedaży pojazdu. 

Jeśli zdecydujemy się na kupno lub sprzedaż samochodu powinniśmy wiedzieć jakie obowiązki będziemy musieli spełnić, by wszystko odbyło się poprawnie i zgodnie z prawem.

Amortyzacja części. 

Wszystkie potrzebne informacje o amortyzacji części znajdziemy w Ogólnych Warunkach Umowy. Określa ona ile mniej są warte części naszego samochodu w dniu wystąpienia szkody. Niestety jest to sytuacja, w której bardzo często dochodzi do nieporozumień.

Zaniżanie odszkodowań komunikacyjnych. 

Niestety nagminnie dochodzi do sytuacji, w której Towarzystwa Ubezpieczeniowa zaniżają odszkodowania. Ze względu na to, że nie każdy do końca zna się na procesie likwidacji szkód, często nawet nie wiemy, że doszło do takiej sytuacji.

Poszkodowane, ranne oraz nieżyjące ofiary w wypadku. 

Każdego dnia dochodzi do różnego rodzaju wypadków komunikacyjnych. Niestety bywa i tak, że ucierpi na tym nie tylko uszkodzony pojazd, ale także osoby znajdujące się w nim. Skutkiem tego następują szkody nazywane osobowymi.

Długotrwałe i uporczywe przewlekanie postępowania. 

Decydując się na kupno polisy ubezpieczeniowej pod uwagę bierzemy przede wszystkim szybkość likwidacji szkody i termin wypłaty odszkodowania. Są to dwa bardzo istotne dla nas czynniki. Od Towarzystwa Ubezpieczeniowego oczekujemy sprawnej i sprawiedliwej oceny sytuacji, jak i szybkiego naprawienia zaistniałej szkody.

Problematyka pojazdu zastępczego. 

Bardzo często zdarza się, że w wyniku wypadku drogowego pojazd, którym poruszamy się na co dzień ulegnie zniszczeniu i będzie musiał przejść proces naprawy. Nigdy nie wiemy dokładnie ile może to potrwać. Wielkim problem staje się to w sytuacji, gdy na przykład prowadzimy działalność gospodarczą i auto jest nam niezbędne do prowadzenia jej. Wiele decyduje się w takim przypadku na wynajęcie samochodu zastępczego.

Szkoda całkowita-problematyka. 

W Polskim prawie nie ma dokładnej, jednoznacznej definicji czym jest szkoda całkowita. Jednak art.363 § 1 k.c. stanowi, iż gdy przywrócenie uszkodzonemu pojazdowi stanu poprzedniego jest niemożliwe, albo pociąga za sobą zbyt duże koszty naprawy, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.

Wina poszkodowanego. 

Niejednokrotnie zdarza się, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe odmawia nam wypłaty odszkodowania, bądź zmniejsza jego kwotę. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź przeważnie możemy znaleźć w Ogólnych Warunkach Umowy.

Czy wezwać policję gdy doszło do kolizji. 

Trzeba odróżnić obowiązek powiadomienia o wydarzeniu, które rodzi skutki ubezpieczeniowe a obowiązek wezwania policji na miejsce zdarzenia. Ustawa Prawo o ruchu drogowym (art. 44 ust. 2 pkt. 1) nakłada na uczestnika kolizji obowiązek powiadamiania policji wyłącznie w przypadku, gdy w ofiara wypadku jest ranna lub nie żyje.

Zgłoszenie szkody 

Aby ubiegać się o odszkodowanie w trakcie musimy wiedzieć kiedy i w jakiej formie mamy zgłosić do towarzystwa wystąpienie szkody. Jest to kwestia uregulowana w OWU i trzeba bardzo uważać aby dopełnić właściwie tego obowiązku. Naruszenie postanowień OWU w tym zakresie może skutkować odmową wypłaty odszkodowanie przez towarzystwo ubezpieczeniowe.