Kompleksowe ubezpieczenie sklepu

Prowadzisz własny sklep? Wykup ubezpieczenie online! Szeroki zakres ochorny własnego mienia. Ranking polis ubezpieczeniowych sklepów i marketów. Kalkulator rat składek ubezpieczeniowych dla każdego. Ochrona sklepu i właścicieli.

Sklepy towarzyszą nam codziennie, stanowią codzienne tło zwykłego życia. Raczej nigdy, o ile sami nie zajmujemy się biznesem związanym z bezpośrednią sprzedażą towaru, nie zastanawiamy się nad zagrożeniami, na jakie jest narażony właściciel takiego sklepu oraz jego własność. Może warto się nad tym zastanowić, a nie tylko narzekać tylko na kolejne podwyżki cen?

Ubezpieczenie od zdarzeń losowych: pożaru, zalania i wybuchu

Zdarzenia losowe – pożar, wybuch, zalanie, awaria urządzeń… długo by wymieniać. Na ogół towarzystwa ubezpieczeniowe nie ubezpieczają na wypadek tych wydarzeń (są one wymieniane w ustępach mówiących o tym, że „ubezpieczenie nie obejmuje…”), istnieje jednak możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia poprzez klauzulę brokerską, co wiąże się, oczywiście, z wyższymi opłatami. Częstym problemem sklepów bywa wymiana szyb przez ich pęknięcie lub porysowanie (w tym szyby wystawowej), co może być przedmiotem ubezpieczenia. Oprócz zdarzeń losowych kolejnym problemem bywają kradzieże. Standardowemu ubezpieczeniu podlegają tylko kradzieże z włamaniem.

Odpowiedzialność cywilna… Prawo? Obowiązek?

Kolejne ryzyko, jakie ponosi właściciel, jest związane z jego pracownikami, personelem. Kradzież, dewastacja, sprzeniewierzenie czy niedbalstwo mogą doprowadzić zarówno do szkód właściciela oraz do roszczeń osób trzecich. Warto, aby pracodawca zabezpieczył swój biznes odpowiednią konstrukcją odpowiedzialności cywilnej. Zdarzają się również wypadki w pracy – na te niespodziewane wydarzenia ubezpieczyciele proponują rozszerzenie ubezpieczenia OC o klauzulę pracodawcy.

Istnieje jeszcze jedna grupa zagrożeń, na które nie ubezpieczy żadne towarzystwo ubezpieczeniowe. Są to konkurencja, utrata dostawców, opóźnienia w dostawie produktów oraz kontrole z Urzędu Skarbowego oraz innych instytucji.

About Author: p.w.