Jak otrzymać ubezpieczenie zdrowotne w Norwegii?

Mam 21 lat i mieszkam obecnie w Norwegii. Nie posiadam ubezpieczenia zdrowotnego tutaj gdyż nie jestem zatrudniona. W Polsce również nie posiadam ubezpieczenia. Co w takiej sytuacji powinnam zrobić?

Jeśli przebywa Pani w Norwegii w celu znalezienia pracy (taki pobyt może trwać do 6 miesięcy) powinna się Pani zarejestrować w lokalnym urzędzie pracy osobiście lub poprzez serwis www.nav.no. Jednocześnie powinna udać się Pani do komisariatu policji w celu uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy co najmniej roczny z możnością podjęcia pracy. Gdy zezwolenie zostanie wydane zostanie Pani objęta pakietem świadczeń społecznych w tym zdrowotnych.

W tej sytuacji można również ubiegać się o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Wyda ją NFZ właściwy co do miejsca Pani zamieszkania w Polsce w porozumieniu z Narodowym Biurem Ubezpieczeniowym w Norwegii – musi się Pani w tym celu skontaktować ze swoją placówką NFZ.

Jednak najlepszym rozwiązaniem w sytuacjach wyjazdu za granicę jest wcześniejsze wykupienie ubezpieczenia kosztów leczenia oraz NW.

About Author: admin