Jak oblicza się składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników?

Kiedyś składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników były zależne od ceny kwintala żyta. Później były opłacane ryczałtowo bez względu na wielkość gospodarstwa. Obecnie oblicza się je według zasady 1 ha = 1 zł.

Powodem wprowadzenia zmian była spadająca cena kwintala żyta, która powodowała, że do kasy NFZ wpływało coraz mniej pieniędzy od rolników. Ponadto uznano, że cena zboża nie ma żadnego wpływu na koszty leczenia rolników. Pojawiły się również wątpliwości dotyczące finansowania składek zdrowotnych rolników z budżetu państwa (bez względu na wysokość osiąganych przez nich przychodów).

Trybunał Konstytucyjny orzekł bowiem, że jest to niezgodne z prawem. Bez wprowadzenia zmian w prawie rolnicy straciliby prawo do bezpłatnego leczenia w szpitalach i przychodniach, a także do zakupu leków refundowanych przez NFZ.

Postanowiono więc, że składka na ubezpieczenie zdrowotne rolników będzie wynosić 1 złoty od każdego hektara w gospodarstwach o powierzchni powyżej 6 ha. Wszyscy rolnicy posiadający mniej ziemi uprawnej są zwolnieni z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Należy jednak podkreślić, że ustalono również, że rolnicy mają obowiązek odprowadzania takich samych składek jak za siebie za każdego ubezpieczonego członka rodziny. W praktyce oznacza to, że rolnicy mają obowiązek odprowadzenia podwójnych składek do KRUS.

About Author: p.w.