Interesuje Cie ubezpieczenie lokalu użytkowego? Przeczytaj to!

Najlepsza oferta ubezpieczenia lokalu użytkowego. Najkorzystniejsze warunki polisy lokalowej. Doskonała obsługa doradców, ratalna spłata składki. Bezpieczeństwo z polisą na lokal, niska cena, całkowita ochrona lokalu.

Przedmiot ubezpieczenia

Ochroną ubezpieczenia objęty jest lokal wykorzystywany w celu prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej osoby ubezpieczonej. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być także elementy działki zawarte w umowie ubezpieczeniowej. W ramach ubezpieczenia lokali ochroną ubezpieczenia objęte są fundamenty, izolacje, ściany, tynki, balkony, schody,dachy, instalacje.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie ochrania lokale przed skutkami :

 • dymu,
 • sadzy,
 • uderzenia pojazdu mechanicznego,
 • uderzenia fali dźwiękowej,
 • pożaru,
 • powodzi,
 • trzęsienia ziemi,
 • obsunięcia ziemi,
 • zalania przez osoby trzecie,
 • uderzenia pioruna,
 • kradzieży i włamania,
 • rabunku,
 • wandalizmu,
 • upadku drzewa,
 • zamieszek wewnętrznych.

Suma ubezpieczenia

Sumę ubezpieczenia określa ubezpieczający. Musi być ona zgodna z rzeczywistą wartością lokalu. Wysokość sumy ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. W sytuacji, gdy wystąpiła szkoda i zostało wypłacone odszkodowanie, suma ubezpieczenia zostaje pomniejszona o wysokość wypłaconego odszkodowania.

About Author: p.w.