Inny podział ubezpieczeń majątkowych

Ubezpieczenia majątkowe możemy podzielić ze względu na:

Liczbę podmiotów, które są objęte ochroną ubezpieczeniową:

  • ubezpieczenia indywidualne,
  • ubezpieczenia zbiorowe – ubezpieczenie, w którym jednego rodzaju ryzyko może zostać pokryte przez objęcie większą liczbę osób lub rzeczy jedną umową ubezpieczenia,
  • w tej grupie możemy też wziąć pod uwagę ubezpieczenia grupowe, których zasady funkcjonowania są takie same jak opisane w dziale: Ubezpieczenia na życie. Różnica polega na innym przedmiocie, objętym tym ubezpieczeniem.

Podmiot ubezpieczenia:

  • ubezpieczenia podmiotów gospodarczych,
  • ubezpieczenia ludności.

Na formę własności instytucji obejmującą ubezpieczenia:

  • ubezpieczenia prywatne,
  • ubezpieczenia publiczne.

Formę ogranizacyjno-prawną i cel instytucji:

  • ubezpieczenia komercyjne – spółka akcyjna,
  • ubezpieczenia wzajemne – Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych- ich najbardziej charakterystyczną cechą jest to, że oferowane przez nie ubezpieczenia działają na zasadzie wzajemności. Oznacza to że, każdy ubezpieczony jest członkiem towarzystwa, a także każdy członek towarzystwa jest ubezpieczony. Członkostwo trwa przez czas trwania stosunku ubezpieczenia. Wyjątkiem jest objęcie ochrony ubezpieczeniowej osoby nie będącej członkiem towarzystwa, tylko wtedy składki od tej osoby muszą być stałe i nie mogą stanowić więcej niż ustalony ustawowo % zbioru składek.
About Author: p.w.