ING

Grupa ING to znana, globalna korporacja, która specjalizuje się w świadczeniu usług finansowych z zakresu bankowości, ubezpieczeń oraz zarządzania aktywami. Firma swoją ponad 150-letnią historię rozpoczęła w Holandii. Grupa ING obecnie ma ponad 120 tysięcy pracowników i działa w przeszło 50 krajach na całym świecie, w których to zarządza aktywami ponad 60 milionów klientów.

Screenshot of www.ing.pl

Nazwa ING to skrót od:

  • I jak International – czyli międzynarodowy charakter firmy,
  • N czyli the Netherlands) – podkreślenie holenderskich korzenii,
  • G jak Group – to wspólne działanie firm wchodzących w skład grupy.

Grupa ING obecna jest dziś w każdej dziedzinie usług finansowych i działa w Polsce poprzez następujące firmy:

  • ING Bank Śląski S.A. – Jest to jeden z największych polskich banków oferujący swoje usługi klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym. Posiada 434 oddziałów, 780 bankomatów na terenie kraju.
  • ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. – To grupa zarządzająca drugim co do wielkości funduszem emerytalnym w Polsce – ING Otwarty Fundusz Emerytalny.
  • ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. – Jeden z czołowych towarzystw ubezpieczeń na życie pod względem udziału w rynku.
  • ING Usługi Finansowe S.A. – Spółka zajmująca się się obsługą klientów oraz dystrybucją produktów spółek z grupy ING, czyli: ubezpieczeń na życie, funduszy i planów emerytalnych oraz inwestycyjnych.
  • ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – To oferta funduszy inwestycyjnych o różnych stopniach dochodów i ryzyka.
  • ING Investment Management (Polska) S.A. – Zarządza portfelami papierów wartościowych na rzecz osób prywatnych i instytucji.
About Author: p.w.