Indywidualne ubezpieczenie zdrowotne

Atrakcyjne warunki umowy. Minimum formalności. Możliwość zakupu online. Indywidualny wybór klienta odnośnie zakresu ubezpieczenia. Możliwość wykupienia dodatkowych pakietów. Kompleksowa opieka zdrowotna.

Przedmiot ubezpieczenia

Indywidualne ubezpieczenie zdrowotne zapewnia kompleksową opiekę w placówkach, z którymi współpracuje ubezpieczyciel. Zwykle są to placówki znajdujące się na terenie Polski i zatrudniające wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Ze świadczeń korzysta się bezpłatnie, ponieważ wszelkie formalności materialne są rozliczane pomiędzy placówką a towarzystwem ubezpieczeniowym. Można również korzystać z pomocy innych placówek medycznych, niewymienionych w umowie – wówczas następuje zwrot poniesionych kosztów na podstawie przedstawionych rachunków oraz wypełnionego formularza zgłaszającego roszczenie. Ubezpieczenie można poszerzyć o zasięg zagraniczny poprzez dokupienie odpowiedniego pakietu.

Zakres świadczeń medycznych

Standardowy zakres obejmuje podstawową opiekę ambulatoryjną – konsultacje u lekarza rodzinnego, internisty, pediatry, podstawowe badania diagnostyczne. Można wykupić również specjalistyczną opiekę ambulatoryjną, dzięki której będziemy mieć zapewnioną konsultację medyczną u lekarzy wszystkich specjalności oraz wizyty domowe.

Ponadto, poszczególne świadczenia zapewniają: chirurgię jednego dnia, czyli pokrycie kosztów zabiegów chirurgicznych zleconych przez lekarza, świadczenia szpitalne – za każdy dzień pobytu do kwoty ustalonej w umowie (od 80 do 150 zł.) oraz świadczenia operacyjne – na wypadek operacji w następstwie wypadku, ciąży lub choroby. Ochrona może również zostać rozszerzona o ubezpieczenie związane z kosztami leczenia za granicą.

About Author: p.w.