Grupowe ubezpieczenie pracownicze

Szybkie i łatwe zawarcie umowy ubezpieczenia pracowniczego. Korzystne warunki polisy grupowej w pracy. Najlepsza cena, najlepiej dopasowana oferta dla grup pracowniczych. Chroń swoich pracowników od nieszczęśliwych wypadków – wykup ubezpieczenie pracownicze grupowe.

Przedmiot ubezpieczenia

Grupowe ubezpieczenie pracownicze skierowane jest do każdego pracodawcy, który jest gotowy zgłosić do ubezpieczenie minimum określonej poniżej liczby pracowników. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie i życie ubezpieczonego i jego rodziny, a także przedmiotem są następstwa nieszczęśliwych wypadków, które mogą spowodować trwały uszczerbek na zdrowiu.

Rodzaje świadczeń

Grupowe ubezpieczenie pracownicze oferuje następujące rodzaje świadczeń:

  • z tytułu zgonu ubezpieczonego,
  • z tytułu nieszczęśliwego wypadku,
  • z tytułu zgony członka rodziny ubezpieczonego,

W przypadku zgonu ubezpieczonego lub członka rodziny ubezpieczonego spowodowanego czynem karalnym przez osobę uprawnioną, która powinna dostać świadczenie, świadczenie nie będzie jej przysługiwało.

Jeżeli ubezpieczony nie wskazał osoby upoważnionej do pobrania świadczenia, świadczenie przysługuje członkowi rodziny w kolejności: małżonek, dzieci, rodzice, inni ustawowi spadkobiercy zmarłego.

Grupy pracownicze

Pracodawca może jedynie zgłosić do ubezpieczenia:

  • wszystkich pracowników w przypadku, gdy w zakładzie pracy zatrudnionych jest od 3. do 15. pracowników,
  • nie mniej niż 3/4 pracowników, gdy w zakładzie pracy zatrudnionych jest od 16. do 500. pracowników,
  • nie mniej niż 3/5 pracowników, gdy w zakładzie pracy zatrudnionych jest więcej niż pięciuset pracowników.
About Author: p.w.