Generali

Grupa Generali Polska jest ważną częścią, założonej w 1831 roku w Trieście i działającej na rynkach całego świata Generali Group. Generali w Polsce pierwsze kroki stawiało już w 1837, kiedy to powstawały jej pierwsze oddziały. W 1925 Generali zdobyło prawo do prowadzenia działalności na całym obszarze Polski.

Screenshot of www.generali.pl

W latach 1925 – 1939, czyli okresie międzywojennym firma miała swoje przedstawicielstwa we wszystkich większych miastach polskich. Rok 1948 przyniósł odebranie praw do działalności w kraju wszystkim zagranicznym towarzystwom ubezpieczeniowym – w tym także i Generali. Jego powrót na polski rynek to rok1998, jako Generali – Risk Consulting Sp. z o.o.. W 1999 roku Generali przyznano zezwolenie Ministerstwa Finansów na prowadzenie działalności w zakresie ubezpieczeń na życie i pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych.

Generali stawia przed sobą wysokie cele. W ciągu najbliższych 5 lat chce być jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm ubezpieczeniowych, nastawiając się przede wszystkim na generowanie wartości biznesowej i wzrost. Jej nowa strategia zakłada istotne polepszenie wszystkich najważniejszych parametrów funkcjonowania firmy na rynku. Dokona się to od zwiększenia sprzedaży, przez określenie szans rynkowych wynikających z najnowszych technologii i warunków ekonomicznych, aż po zwiększenie rentowności oraz udziałów w rynku polskim. Generali wyznaczyło 8 kierunków strategii. Jest to: Rentowność, Dystrybucja, Klient, Technologia, Produkty, Efektywność, Marka, a także Pracownicy.

Generali oferuje ubezpieczenia dla osób indywidualnych, przedsiębiorstw i firm – bez względu na ich wielkość, a także instytucji – posiada ofertę m.in. dla szkół i uczelni. Współpracuje z wieloma bankami. W ofercie dla klientów indywidualnych odnajdziemy takie pakiety, jak: Inwestycje i ochrona; Dom i mieszkanie; Emerytura; Samochód; Podróż; NNW indywidualne.

About Author: p.w.