Europejskie ubezpieczenie zdrowotne

Tanie ubezpieczenie za granicą. Bezpieczna turystyka z polisą europejską. Bezpieczna praca lub nauka za granicą – ranking ofert ubezpieczeń europejskich. Zwrot kosztów leczenia w innym kraju. Darmowe wyrobienie EKUZ, możliwość wypełnienia wniosku online.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument, który pozwala na korzystanie z opieki medycznej w czasie pobytu w krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Nie zastępuje ona ubezpieczenia turystycznego, jednak pozwala na uzyskanie części poniesionych kosztów leczenia.

Dla kogo?

EKUZ przeznaczona jest dla osób tymczasowo przebywających za granicach w celach turystycznych lub związanych z pracą czy nauką. Daje prawo do świadczeń zdrowotnych, które można podjąć bez konieczności powrotu ubezpieczonego do kraju. W określonych przypadkach przysługuje też osobom mieszkającym poza granicami kraju – zgodnie z zasadą swobodnego przemieszczania się w krajach UE.

EKUZ nie obejmuje osób, których celem wyjazdu jest leczenie za granicą, a które to zabiegi można wykonać w kraju ubezpieczenia. Można jednak zapewnić sobie pakiet świadczeń związany z leczeniem chorób przewlekłych za granicą – należy wówczas skontaktować się z wojewódzkim oddziałem NFZ.

Wyrobienie EKUZ

Wyrobienie karty EKUZ jest darmowe – wystarczy złożyć odpowiedni wniosek w wojewódzkim oddziale NFZ. Wniosek wypełniamy na miejscu, lub przez niedawno udostępnioną „interaktywną formatkę” na stronie internetowej NFZ, gdzie składamy wniosek drogą elektroniczną. Uprawnienia do karty przysługują osobom, które posiadają dowód potwierdzający fakt ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce – należy go okazać przy składaniu wniosku.

Termin ważności EKUZ jest szczegółowo określony w umowie – dla pracowników jest to okres 3 miesięcy, dla uczniów i studentów – okres roku szkolnego lub akademickiego, dla emerytów – 5 lat.

About Author: p.w.