EUROPA SA

Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA SA swoją działalność prowadzi od 1995 r. To jedno z towarzystw ubezpieczeń notowanych na warszawskiej GPW, które należy jednocześnie do elitarnego grona spółek przestrzegających zasad tzw. ładu korporacyjnego.

Screenshot of www.tueuropa.pl

Grupa specjalizuje się w ubezpieczeniach skierowanych do polskiego sektora finansowego. Uwzględniając przy tym ze ubezpieczenia dla kredytów hipotecznych. Swoim klientom oferuje szeroki zakres produktów, który obejmuje zarówno ubezpieczenia spłaty zobowiązań kredytowych, mienia będącego przedmiotem kredytowania, jak i życia kredytobiorcy.

EUROPA SA nowatorskie ubezpieczenia tworzy od niemal 20 lat, są one całkowicie dostosowane do potrzeb nawet najbardziej wymagających klientów. Firma jest jednym z liderów polskiego rynku ubezpieczeniowego. Przy sprzedaży ubezpieczeń korzysta ze współpracy z bankami. Jesteśmy jedną z najbardziej dynamiczni rozwijających się firm na polskim rynku finansowym. Swoją ochroną ubezpieczeniową obejmuje w Polsce ponad milion osób.

TU EUROPA zajęło II miejsce w konkursie „Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa” Gazety Bankowej. Ocena Towarzystw Ubezpieczeniowych oparta była na jakości obsługi klienta oraz likwidacji szkód, jak również liczba skarg zgłaszanych przez klientów.

W 2013 roku w ramach programu „Liderzy Społecznej Odpowiedzialności” EUROPA SA zdobyła tytuł „Dobry Pracodawca”, tworząc atrakcyjne środowisko pracy i kierując się zasadą fair play.

EUROPA SA oferuje ubezpieczenia podróży, nieruchomości oraz inwestycji, NNW i ubezpieczenia dla rowerzystów.

About Author: p.w.