Dwie polisy na życie.

Czy posiadanie dwóch ubezpieczeń grupowych na życie (w dwóch różnych firmach) jest możliwe i czy nie kolidują one ze sobą?

Ubezpieczenia te można posiadać jednocześnie u dowolnych ubezpieczycieli. Nie wykluczają się one wzajemnie, a w razie wystąpienia zdarzenia odszkodowania wypłacane są niezależnie przez każdego ubezpieczyciela.

About Author: admin