Doradztwo ubezpieczeniowe

Profesjonalne doradztwo online. Najlepsze ubezpieczenie – ranking ofert. Fachowa obsługa klienta w oddziale i domu. Dostosowywanie ubezpieczenia do potrzeb każdego klienta. Indywidualne podejście, minimum formalności, najniższa składka.

Rynek ubezpieczeniowy

Na naszym rynku istnieje wiele agencji ubezpieczeniowych. Niestety na niektóre z nich trzeba uważać, gdyż nie interesuje ich dobro klienta, tylko to by mieć zysk. Nasz rynek ubezpieczeń posiada mnóstwo agencji i jeszcze więcej ofert ubezpieczeń. W każdej agencji pracuje grono agentów ubezpieczeniowych, których zadaniem jest profesjonalna i rzetelna obsługa klienta, a także doradztwo ubezpieczeniowe.

Kim jest agent ubezpieczeniowy?

Agentem ubezpieczeniowym jest: osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, która dostała upoważnienie od zakładu ubezpieczeń, aby zawierać umowy ubezpieczenia w imieniu danego ubezpieczyciela.

Czynności agenta ubezpieczeniowego

Do zadań agenta ubezpieczeniowego należy przede wszystkim pozyskiwanie nowych klientów, informowaniu potencjalnych klientów o obecnej ofercie ubezpieczeniowej, zawieranie umów ubezpieczeń, nadzorowanie funkcjonowania danego ubezpieczenia, a także profesjonalne doradztwo w każdej fazie ubezpieczenia.

About Author: p.w.