Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne

Dodatkowe świadczenia. Atrakcyjne warunki umowy. Możliwość zakupu online. Nowoczesne procedury. Możliwość wyboru lekarza. Wysoki standard usług medycznych. Korzyści dla całego społeczeństwa.

Korzyści dla społeczeństwa

Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne to korzyść nie tylko dla tych, którzy wykupili dodatkowe świadczenia, ale także dla wszystkich pozostałych pacjentów. System oparty na zasadzie współzależności – każdy, kto wykupuje dodatkowe świadczenie tym samym zwalnia środki w systemie publicznym i umożliwia innym skorzystanie z nich. To oznacza większą ilość świadczeń i w konsekwencji mniejsze kolejki do lekarzy.

Korzyści dla ubezpieczonych

Osoby, które zdecydują się wykupić dodatkowe świadczenia medyczne mogą liczyć na: lepszy standard usług medycznych, możliwość wyboru lekarza spoza sieci placówek, z którymi współpracuje ubezpieczyciel, krótsze kolejki w przychodniach i szpitalach oraz nowocześniejsze i usprawnione procedury. Przyczyniają się również do zwiększenia ilości operacji i zabiegów przeprowadzanych w ciągu roku.

DUZ jest ubezpieczeniem dobrowolnym – jeśli nie chcemy z niego skorzystać, nadal przysługuje nam powszechna opieka medyczna w ramach NFZ. Nowy system wpływa jednak znacząco na szybkość realizacji wizyt lekarskich i operacji, zwiększenie środków materialnych dla szpitali i przychodni, wyższy standard usług i konkurencje o pacjentów – to próba zreformowania systemu opieki zdrowotnej. Każdy, kto zdecyduje się na wykupienie dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego wpływa na poprawę sytuacji służby zdrowia wszystkich obywateli. Niektóre towarzystwa oferują również tzw. ubezpieczenia lekowe – wówczas zyskamy 80% dofinansowania na wybrane leki.

About Author: p.w.