D.A.S.

D.A.S. swoją działalność ubezpieczeniową prowadzi na polskim rynku od 2000 roku w Polsce. Pełna nazwa firmy to D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. Spółka ta jest częścią D.A.S. Rechtsschutz-Versicherungs-AG i jest częścią do Grupy Ubezpieczeniowej Ergo. D.A.S. jako pierwsi zaoferowali polskim klientom ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej, które całkowicie oparto na stosowanych w Europie Zachodniej rozwiązaniach. Od 2013 roku funkcjonuje w Polsce Grupa D.A.S., w jej skład wchodzą: kancelaria prawna, towarzystwo ubezpieczeń a obsługę serwisową klientów obu firm zapewnia spółka.

Screenshot of www.das.pl

Rozszerzenie oferty D.A.S. o realne usługi prawne jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na ochronę prawną, którą zgłaszali ubezpieczeni w firmie. Klienci poza finansowaniem kosztów prowadzenia sporów prawnych w sądzie z polisy, potrzebują także pomocy prawnej na etapie przedsądowym, jak i w sprawach, które nie zostały objęte ubezpieczeniem.

Znaczenie nazwy:
D jak doświadczenie. D.A.S. Koncern D.A.S działa w Europie od ponad 80 lat.
A jak aktywność. D.A.S. wypłaca każdego roku najwięcej odszkodowań – w 2012 roku to 57,8%, w 2011 – 52,5% wartości wszystkich wypłaconych odszkodowań.
S jak specjalizacja. D.A.S. jest jedynym w Polsce ubezpieczycielem, który oferuje wyłącznie ubezpieczenia ochrony prawnej.

W D.A.S. możemy: zgłosić wypadek z ubezpieczenia ochrony prawnej; zmianę do swojej polisy ochrony prawnej; fakturę do windykacji w ramach wariantu ubezpieczenia „Przedsądowa windykacja faktur”;zgłosić lub zapytać o inną sprawę związaną ze Twoim ubezpieczeniem ochrony prawnej w spółce.

About Author: p.w.