Czym jest towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych

Najlepsze ubezpieczenia w Towarzystwach Ubezpieczeń Wzajemnych. Najatrakcyjniejsze warunki, pełna ochrona, poczucie bezpieczeństwa. Zdobądź członkostwo w TUW. Najkorzystniejsza oferta dla Ciebie i Twoich bliskich. Skorzystaj z pakietu online na zdrowie i dożycie.

Co określamy zwrotem towarzystw ubezpieczeń wzajemnych?

Otóż towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych są rodzajem zakładów ubezpieczeniowych. Jednak towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w porównaniu do reszty firm ubezpieczeniowych istniejących na rynku nie są nastawione na zysk.

Ich głównym celem jest skupienie się na szerokim zakresie ochrony. Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych ubezpiecza swoich członków według zasady wzajemności. Istniejące na terenie naszego kraju zakłady tego typu mają wyłączne prawo do używania w nazwie słów „towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych”.

Jak zostać klientem towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych?

Nie można zostać klientem towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Aby móc korzystać z usług należy zostać członkiem towarzystwa, a co za tym idzie: współwłaścicielem. Okres ubezpieczenia trwa od momentu zostania członkiem towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, do momentu rezygnacji z bycia członkiem.

Kto może zostać członkiem?

Członkostwo w zakładzie ubezpieczeń tego typu może dostać każda osoba fizyczna , która posiada pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych. Członkami zostać mogą także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawej.

About Author: p.w.