Czy będą ulgi podatkowe dla osób wykupujących polisy zdrowotne?

Rząd stworzył projekt ustawy o prywatnych ubezpieczeniach zdrowotnych, który zakłada, że osoby z nich korzystające, będą mogły odliczyć składki na polisę od podatku. Ulga podatkowa miałaby na celu zwiększenie liczby osób wykupujących własne ubezpieczenia. Ponadto dzięki większej ilości posiadaczy własnych ubezpieczeń zdrowotnych służba zdrowia mogłaby lepiej się rozwijać i realizować więcej świadczeń dla osób, których nie stać na prywatną polisę.

Jakie korzyści niosą ze sobą prywatne polisy zdrowotne?

Pacjenci z własnym ubezpieczeniem będą mogli leczyć się w publicznych przychodniach i szpitalach, jednak na zabiegi i wizyty czekaliby krócej niż pacjenci korzystający z leczenia finansowanego przez NFZ. Rząd zapewnia, że wbrew obawom niektórych osób, pacjenci nie zostaliby podzieleni na lepszych – z prywatną posilą i gorszych – bez takiej polisy. Z prywatnych ubezpieczeń skorzystałyby bowiem także osoby ich nieposiadające – skróciłyby się kolejki do lekarzy, wolniej wyczerpywałyby się limity na zabiegi i operacje.

Według wyliczeń ekspertów dzięki prywatnym ubezpieczeniom w kasie NFZ co roku zostawałoby ponad 4 miliardy złotych. Ponadto szpitale miałyby więcej środków na modernizację i poprawę jakości świadczonych usług medycznych. Rząd podkreśla również, że operacje i inne świadczenia dla dodatkowo ubezpieczonych byłyby wykonywane poza godzinami wyznaczonymi dla pacjentów bez polis. W ten sposób szpitale nie musiałyby płacić za utrzymanie bezużytecznych sprzętów, gdy skończą się limity NFZ.

Warto także podkreślić, że rząd chciałby, aby prywatne ubezpieczenia zdrowotne mogły być finansowane z Zakładowych Funduszów Świadczeń Socjalnych, co zwiększyłoby ich dostępność.

Brak ulgi dla prywatnych centrów medycznych

Centra medyczne nie są zadowolone z projektu rządowej ustawy o prywatnych ubezpieczeniach zdrowotnych. Ulga podatkowa nie miałaby bowiem obejmować oferowanych przez nie pakietów. Obawiają się więc one, że straciłyby klientów na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych i z tego powodu żądają równego traktowania. Ponadto centra medyczne podkreślają, że gdy z ich usług będzie korzystać mniej osób, zmniejszy się również konkurencja na rynku ubezpieczeń, co sprawi, że prywatne polisy zdrowotne będą droższe.

Kto nie skorzysta z ulgi?

Ulga podatkowa miałaby dotyczyć jedynie posiadaczy prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Nie skorzystałyby z niej osoby posiadające abonamenty w prywatnych centrach medycznych oraz korzystające z wizyt w prywatnych gabinetach lekarskich, w których za wizytę płaci się bezpośrednio po jej zakończeniu. Rząd zapewnia, że takie ograniczenie spowodowałoby, że zwiększyłoby się zainteresowanie prywatnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi. Ponadto podkreśla, że im więcej osób je wykupi, tym niższe będą ich ceny, gdyż ryzyko ubezpieczeniowe będzie rozkładać się na większą liczbę klientów.

About Author: p.w.