Chroniony pojazd w Ergo Hestia

Screenshot of media.ergohestia.pl

Sezon jesienny jest okresem wzrostu ryzyka zatopienia samochodu lub zalania jego silnika. Wpływ mają na to częste i obfite opady deszczu. Następnie woda może zostać zassana przez pracujący silnik, a to skutkuje uszkodzeniem samochodu. Aby zapobiec konsekwencjom tego wydarzenia, warto zapoznać się z radami przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego Ergo Hestia.

Szkody wywołane wodą możemy podzielić na typowe zalanie zaparkowanego na przykład w garażu samochodu oraz na zassanie cieczy przez pracujący silnik podczas przejazdu przez kałuże. W obu przypadkach auto może zostać całkowicie zrujnowane. Jeżeli przydarzyła nam się pierwsza wspomniana sytuacja, szkoda jest szybko i sprawnie naprawiana przez ubezpieczyciela. Naprawa polega głównie na suszeniu zalanych wodą elementów lub jej wymianie na nowe. Marek Kropidłowski, kierownik Działu Likwidacji Szkód Komunikacyjnych Ergo Hestii, zwraca uwagę na istotną kwestię – jeżeli auto znalazło się już pod wodą, nie należy podejmować próby uruchomienia silnika. Może to doprowadzić do sytuacji, w której niemożliwe stanie się wypłacenie odszkodowania, a naprawa zniszczeń będzie bardzo droga.

Wjechanie w głęboką kałużę i w konsekwencji zassanie wody przez silnik nie jest objęte ochroną ubezpieczeniową. Pieniądze uzyskamy tylko w wypadku, gdy uszkodzone zostaną inne elementy nadwozia, czy kabiny pasażerskiej. Najczęściej jednak awaria silnika oznacza konieczność wymiany samochodu. Aby uniknąć takich nieprzyjemnych sytuacji, obserwuj głębokość kałuż na drodze. Jeżeli jednak poczujemy, że auto ,,popycha” wodę, niezwłocznie wyłączmy silnik. Możemy w ten sposób uniknąć zassania wody i w konsekwencji zniszczenia pojazdu.

About Author: p.w.