BENEFIA

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, to spółka akcyjna, utworzona 22 września 1999 r. Jej oferta obejmuje szeroki wybór wśród ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych. Zarówno firmy, jak i klienci indywidualni znajdą dla siebie indywidualnie dopasowane produkty ubezpieczeniowe.

Screenshot of www.benefia.pl

Klient indywidualny może wybrać ofertę spośród następujących: OC, Autocasco, ubezpieczenie od następstw nieoczekiwanych wypadków, Assistance SOS, Top Assistance, Medical Assistance – ubezpieczenie zdrowotne, Assistance Prawny i Ochrona prawna, ubezpieczenie nieruchomości w trakcie budowy i domu już wybudowanego, ubezpieczenie eVOYAGE – ubezpieczenie podróży oraz pakiety Dom, Mieszkanie i Najemca.

Szeroka oferta firmy z pewnością spełni oczekiwania również klienta biznesowego. Znajdziemy w niej takie produkty, jak: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, szyb i innych przedmiotów szklanych, maszyn i urządzeń, ubezpieczenie ładunku w przewozie krajowym oraz ubezpieczenie od utraty zysku na skutek ognia i innych zdarzeń losowych.

Firma w ostatnich latach zdobyła wiele nagród, m.in.: Nagroda dla najlepszej firmy ubezpieczeń majątkowych spółki VIG Polska w roku 2012; nagroda Honorowej Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka dla Pana Pawła Biska w kategorii Menager Roku – za konsekwentne działania na rzecz rozwoju polskiego rynku ubezpieczeń oraz Certyfikat Rzetelności i Wiarygodności wydany przez Kapitułę Polskiego Klubu Biznesu w grudniu 2009 roku.

About Author: p.w.