Bądź dobrym rodzicem! Wybierz dobrze ubezpieczenie dla dzieci

Ubezpieczenie dziecka jest ważne zarówno w czasie wakacji, jak i w trakcie roku szkolnego. Ubezpieczenie w szkołach podstawowych oraz gimnazjalnych jest przeważnie obowiązkowe, jednak na studiach dziennych, zaocznych czy wieczorowych jest dobrowolne. Szkoły zawierają najkorzystniejsze umowy ubezpieczenia dla swoich wychowanków.

Kogo konkretnie obejmuje ubezpieczenie

Ubezpieczenie jest skierowane dla wychowanków przedszkoli, uczniów oraz studentów nie tylko studiów stacjonarnych, ale także tych, którzy uczą się zaocznie bądź wieczorowo. Ubezpieczenie to obejmuje również dzieci i młodzież przebywającą w różnych zakładach, a także personel tych zakładów.

Jakie korzyści płyną z ubezpieczenia

Na pewno dużą zaletą jest to, że zakres ochrony ubezpieczenia, wysokość sumy ubezpieczenia a także świadczenia dodatkowe, możemy dostosować pod względem możliwości finansowych ubezpieczającego.
Świadczenie, które zakład ubezpieczeń wypłaca jest także dużą korzyścią. Świadczenie takie stanowi finansowe wsparcie dla poszkodowanego, gdy dosięgnie go nieszczęście. W trudnych chwilach pomoże także ubezpieczenie assistance, które zapewnia pomoc medyczną, rehabilitacyjną czy pomoc psychologa. Jeżeli uczeń na skutek nieszczęścia, które go spotkało, nie uczęszcza do szkoły dłużej niż dziesięć dni, może uczestniczyć w lekcjach prywatnych, których koszty finansowe zostaną pokryte z ubezpieczenia.

Jaki jest zakres i przedmiot ubezpieczenia

Głównym przedmiotem ubezpieczenia są z pewnością następstwa nieszczęśliwych wypadków, których nikt nie był w stanie przewidzieć. Oprócz tego przedmiotem ubezpieczenia są następstwa zawałów serca, krwotoku śródczaszkowego czy obrażenia ciała spowodowane atakiem epilepsji bądź omdleniem.

Świadczenia, które zapewnia to ubezpieczenie to przede wszystkim:

  • typu assistance, świadczone na terenie Polski,
  • z tytułu oparzenia,
  • z tytułu odmrożenia,
  • z tytułu pogryzień,
  • z tytułu złamań,
  • i inne.
About Author: p.w.