Autocasco – co warto o nim wiedzieć?

Według statystyk wiele osób poszukuje dokładnych informacji na temat Autocasco. Warto jest więc odpowiedzieć na kilka zasadniczych pytań, które będą pomocne w zrozumieniu istoty ubezpieczenia AC oraz tego, co może ono dać.

Czym jest Autocasco

Autocasco, w skrócie AC, to nieprzymusowe ubezpieczenie dotyczące samochodu. Zazwyczaj obejmuje ono:

 • samochód
 • jego wyposażenie ukazane we wniosku o ustanowienie ubezpieczenia lub będące w standardowym wyposażeniu
 • wyposażenie wspomagające, przykładowo może być to komputer pokładowy

Co może dać AC

W zakres ubezpieczenia Autocasco może wchodzić zabezpieczenie przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem samochodu w wyniku wypadku drogowego, do którego doprowadził ubezpieczony, jak też chroni jego dobytek w przypadku, gdy nie miał on wpływu na zaistniałą szkodę, np.:

 • wypadku, w którym brali udział również inni uczestnicy ruchu drogowego
 • kolizji z rzeczami i przedmiotami będącymi poza pojazdem
 • pożaru lub eksplozji
 • aktywności zjawisk atmosferycznych (m.in. powodzi, huraganów, gradu)
 • kradzieży bądź próby kradzieży

Co obejmuje AC

W zależności od typu Autocasco, ubezpieczenie to będzie zabezpieczało pojazd przed wszelakimi zdarzeniami. Zazwyczaj AC odnosi się do zniszczeń powstałych w wyniku np. :

 • wypadku z udziałem innych samochodów, osób, zwierząt czy rzeczy będących poza pojazdem
 • zniszczeń samochodu przez osoby trzecie bądź zwierzęta
 • kradzieży lub próby kradzieży samochodu, jego elementów lub części dodatkowych
 • pożaru
 • działania zjawisk atmosferycznych
 • Poszerzenie ochrony ubezpieczenia AC

Aby uzupełnić ochronę gwarantowaną przez ubezpieczenie Autocasco, można dodatkowo wykupić pakiet ubezpieczeń Assistance, które zapewnią całkowitą pomoc w przypadku kolizji, kradzieży bądź awarii samochodu.

Ubezpieczenie Assistance obejmuje szereg świadczeń potrzebnych podczas zaistnienia szkody lub w przypadku awarii.
Wśród najczęściej spotykanych usług można wymienić np. :

 • zorganizowanie i pokrycie należności za transport samochodu, który brał udział w wypadku lub awarii z miejsca wydarzenia do wybranego zakładu naprawczego
 • organizacja i pokrycie należności za wynajem samochodu zastępczego na okres trwania naprawy ubezpieczonego samochodu
 • pomoc przy wymianie koła

Czego AC nie zapewnia

Kupując ubezpieczenie Autocasco nie zawsze można liczyć na pełne bezpieczeństwo w każdym zdarzeniu. Firma ubezpieczająca nie ponosi odpowiedzialności jeśli szkoda nastąpiła w wyniku zaniedbań ubezpieczonego lub jego lekkomyślności.

Czas trwania AC

Polisa Autocasco zawierana jest najczęściej na okres 12 miesięcy. Najczęściej z uwagi na to, że można ją podpisać na krótszy okres. Tak może się wydarzyć przy dokupieniu AC do posiadanego ubezpieczenia OC. Jednak zależy to od zakładu ubezpieczeń. Istotny jest fakt, że polisa AC nie ulega automatycznemu przedłużeniu po upływie terminu podanego w umowie, a także nie przechodzi na kolejnego właściciela samochodu podczas dokonania umowy sprzedaży bądź kupna.

About Author: p.w.