Auto casco

Poszukujesz sposobu na zabezpieczenie się przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń na drodze? Sprawdź aktualne polisy auto casco. Zobacz jak chronić siebie i własny samochód przed wypadkami. Natychmiastowa pomoc i samochód zastępczy od ubezpieczyciela. Co obejmuje ubezpieczenie OC pojazdu mechanicznego? Jakie samochody powinny mieć autocasco? Czy każde auto musi mieć wykupione autocasco?

Auto kasko dla zielonych

Na polskim rynku ubezpieczeń spotkać się możemy z wieloma polisami. Wśród nich znajduje się potocznie zwane auto kasko, a ściślej mówiąc Autocasco (AC). Tego rodzaju ubezpieczenie jest dobrowolne i dotyczy oczywiście ubezpieczenia samochodu. Ściślej mówiąc w jego skład chodzi ochrona: pojazdu, jego wyposażenia podstawowego, czy też dodatkowego.

Samo ubezpieczenie Autocasco swoim zakresem obejmuje wszelką ochronę przed uszkodzeniami, ale i zniszczeniem pojazdu na skutek kolizji drogowej, która zostaje spowodowana z winy danego ubezpieczonego. Co więcej, chroni jego majątek, wówczas kiedy ten nie miał wpływu na zaistnienie szkody. Głównie chodzi tutaj o: kradzież, pożar, wybuch, działania zjawisk atmosferycznych, kolizje z udziałem odrębnych uczestników w ruchu drogowym, czy też poza nim.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Każdy ubezpieczony powinien zapoznać się z zakresem swojego ubezpieczenia AC. Dlaczego? Musi zdawać sobie sprawę co podlega pod ochronę, a co wykracza poza jej zakres. Informacje te zawierane są w tak zwanych Ogólnych Warunkach danego Ubezpieczenia. Do zapoznania z nimi powinno dojść jeszcze przed podpisaniem umowy. Regulamin ten zawiera podstawowe postanowienia, do których zalicza się między innymi: zakres i przedmiot ubezpieczenia, obowiązki klienta i ubezpieczyciela, wyłączenie odpowiedzialności, czy sposób i wysokość odszkodowania.

About Author: p.w.