Atrakcyjne ubezpieczenie rolnicze

Ranking najlepszych ofert polis rolniczych. Wykup tanie ubepzieczenie i prowadź własną działalność gospodarczą. Kalkulator rat składek ubezpieczeniowych online. Ubezpieczenie gruntu. Zobacz jak tanio ubezpieczyć maszyny rolnicze. Ochrona zdrowia rolnika.

Ubezpieczenie rolnicze obejmuje ubezpieczenie obowiązkowe oraz ubezpieczenie dobrowolne – na wniosek. Ubezpieczenie obejmuje wszystkich członków rodziny oraz pracowników zamieszkujących na tym samym gospodarstwie. W ubezpieczeniu rolnym można wyróżnić także takie rodzaje ubezpieczeń: wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie, emerytalno-rentowe.

Kogo obejmuje ubezpieczenie

Ubezpieczenie rolnicze obejmuje w szczególności rolników, ich małżonków, ale także domowników, którzy wraz z nimi pracują. Osoby te jednak muszą spełniać pewne warunki. Po pierwsze muszą posiadać obywatelstwo polskie lub przebywać w Polsce na podstawie wizy lub innych dokumentów potwierdzających, że dana osoba zamieszkuje na terytorium naszego kraju. A jeżeli żadne z powyższych nie jest spełnione to osoby te muszą być obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Ubezpieczenie rolnicze – korzyść czy strata

Mimo, że ubezpieczenie rolnicze jest obowiązkowe, nikt nie wymierza sankcji rolnikom, którzy nie posiadają ubezpieczenia. Zaś nieubezpieczeni rolnicy są szczęśliwi, że nie muszą płacić składek. Jednak czy jest to tak naprawdę dobra opcja dla rolników?

Rolnicy, którzy nie posiadają ubezpieczenia w razie szkody majątku, nie są zabezpieczeni, a to może doprowadzić do poważnych strat, a nawet do utraty całego dorobku. Nasza strefa klimatyczna nie jest zbyt przyjazna dla rolników, gdyż występują częste podtopienia, a nawet powodzie.

Także jak widać ubezpieczenie majątku to nie tylko korzyść dla zakładu ubezpieczeń. Jest korzyć obustronna. Rolnicy mogą spać spokojnie, a składka wcale nie jest taka duża w porównaniu do strat, jakie mogą nastąpić, gdy majątek nie jest zabezpieczony.

Polisa ubezpieczeniowa ważna jest dwanaście miesięcy.

About Author: p.w.