Polisy mieszkaniowe

TU Przebieg zakupu Ogólne zadowolenie cena polisy Odszkodowanie Proces likwidacji szkody Średnia
Allianz 66% 60% 62% 66% 64% 63,6%
TUZ 66% 60% 64% 58% 58% 61,2%
Ergo Hestia 66% 60% 60% 60% 58% 60,8%
Grupa Concordia 62% 58% 62%

62% 58% 60,4%
PZU 66% 58% 56% 58% 62% 60%
Aviva CU 60% 58% 58% 54% 58% 57,6%
Liberty Direct 62% 54% 64% 52% 54% 57,2%

Dodaj komentarz