Amortyzacja części.

Wszystkie potrzebne informacje o amortyzacji części znajdziemy w Ogólnych Warunkach Umowy. Określa ona ile mniej są warte części naszego samochodu w dniu wystąpienia szkody. Niestety jest to sytuacja, w której bardzo często dochodzi do nieporozumień. Dlaczego?

Koszty naprawy pojazdu

Towarzystwa Ubezpieczeniowe proponują nam rozliczenie na podstawie sporządzonego kosztorysu. Wynajmują do tego wykwalifikowanego rzeczoznawcę, który przyjeżdża obejrzeć uszkodzony pojazd, robi zdjęcia i sporządza specjalne dokumenty, na podstawie których zostają ustalone koszty naprawy pojazdu. Niestety bardzo często dochodzi do sytuacji, w której ubezpieczyciel zaniża ceny części i koszty robocizny, sporo przy tym zaoszczędzając.

Nowe lub stare części do naprawy pojazdu

Towarzystwa Ubezpieczeniowe niejednokrotnie do naprawy pojazdów wykorzystują stare, używane części. Ich zdaniem po włożeniu nowych wartość naszego pojazdu znacznie wzrośnie. Tłumaczą się tym, że ich zadaniem jest naprawienie szkody, ale nie powinno to prowadzić do wzbogacenia się poszkodowanego. Może więc dojść do sytuacji, że gdy zdecydujemy się na zreperowanie pojazdu i użyjemy do tego nowych części, ubezpieczyciel nie zwróci nam wszystkich kosztów z tym związanych. Kwestia ta do dziś wywołuje wiele sporów. Nawet Sąd Najwyższy odmówił Rzecznikowi Ubezpieczonych udzielenia odpowiedzi na pytanie dotyczące tej sprawy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24.02.2006r.sygn.akt III CZP 91/05). W swoim postanowieniu zawarł jednak kilka bardzo ważnych informacji. Przede wszystkim Towarzystwo Ubezpieczeniowe jest zobowiązane do pokrycia wszelkich kosztów związanych z naprawą pojazdu, tak aby przywrócić go do stanu w jakim był przed szkodą. W przypadku, gdy konieczne będzie użycie nowych części, wydatki z tym związane wchodzą w skład naprawienia szkody i obciążają osobę odpowiedzialną za jej naprawienie.

Prawo do wyboru rodzaju części

Kolejnym nasuwającym się w tej sytuacji pytaniem jest: czy możemy sami decydować jakie części powinny być użyte do naprawy naszego pojazdu? Sąd Najwyższy w swoim postanowieniu wspomniał, że poszkodowany może sam podjąć niezależną decyzje i nikt nie ma prawa mu rozkazywać i nakazywać. Bardzo istotna w tym przypadku jest opinia rzeczoznawcy. Jego zadaniem jest sprawdzenie czy po zainstalowaniu nowych części pojazd zwiększył swoją wartość handlową lub czy użycie nieoryginalnych części  wpłynie na jego stan ogólny.

W konkluzji zauważmy więc, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie ma prawa dyktować nam jakich części powinniśmy używać do naprawy naszego pojazdu. Nie oznacza to jednak, że wybierając całkiem nowe, oryginalne części zamiast tych o porównywalnej jakości, otrzymamy zwrot wszystkich kosztów jakie w związku z tą naprawą ponieśliśmy. Decyzja ta wiąże się więc z ogromnym ryzykiem. Pełna kwota zostanie nam zwrócona tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zastosowanie takiego rozwiązania jest niezbędne i gdy przemawiają za tym względy techniczne i względy bezpieczeństwa oraz skutki związanych z wiążącymi poszkodowanego umowami gwarancji lub umowami serwisowymi.

About Author: MG