Aegon

Aegon to międzynarodowa grupa kapitałowa, która swoją siedzibę ma w Hadze, w Holandii. Swój obecny kształt firma posiada od 1983 roku, choć jej historia sięga aż do 1844 roku. Wtedy to powstała pierwsza instytucja późniejszego towarzystwa ubezpieczeniowego – Algemeene Friesche. Dziś firma zajmuje się finansowym zabezpieczeniem przyszłości swoich klientów. Oferuje wiele programów oszczędnościowych, jak i ubezpieczenia mienia. Zabezpieczyć możemy swój majątek, życie i zdrowie, emeryturę, a nawet zadbać o pewną edukację swoich dzieci.

Screenshot of www.aegon.pl

Grupa kapitałowa Aegon w Polsce składa się z czterech jednostek, mianowicie:

  • Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, które funkcjonuje w Polsce od od 1999 r.. Pod nazwą Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna istnieje od 7 grudnia 2005 r. Oferuje swoim klientom zarówno ubezpieczenia na życie, jak i programy oszczędnościowe, szansę na inwestowanie i pomnażanie swojego majątku.
  • Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., które zajmuje się zarządzaniem OFE (otwartym funduszem emerytalnym), który to wchodzi w skład systemu ubezpieczeń społecznych – OFE oferowany przez Aegon skupia ponad 927 tysięcy osób.
  • Aegon Ubezpieczenia Majątkowe (AEGON Magyarország Általános Biztosító Spółka Akcyjna Oddział w Polsce) – oferuje kompleksowe ubezpieczenia mienia. Ich oferta ubezpieczeń dla domu to aż 5 wariantów i 17 dodatkowych opcji ubezpieczeniowych. Są to ubezpieczenia elastyczne i kompleksowe, które można indywidualnie dopasować do oczekiwań klienta. W skład Ubezpieczeń dla Domu, prócz ochrony mienia, wchodzą także – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie na wypadek odpowiedzialności cywilnej.
  • Aegon Services Sp. z o.o. – to jednostka, która koordynuje, wspiera i rozwija sprzedaż spółek Aegon w kraju.
About Author: p.w.