AC ubezpieczenie samochodu

Najniższa cena, najlepsza ochrona, najkorzystniejsze warunki, najrzetelniejszy ubezpieczyciel, bezpieczne uczestniczenie w ruchu drogowym, najszerszy zakres ochrony, ubezpieczyciel pokrywa wszelkie koszty naprawy itp., możliwość zakupu online, atrakcyjne zniżki.

Ac ubezpieczenie samochodu – co to jest?

Ubezpieczenie autocasco odpowiedzialne jest za ochronę pojazdów przed uszkodzeniem bądź kradzieżą. W porównaniu do ubezpieczenia OC ppm, nie jest to ubezpieczenie obowiązkowe. Mimo dobrowolnego charakteru ubezpieczenia wielu posiadaczy pojazdów, w szczególności luksusowych i drogich, decyduje się na ubezpieczenie autocasco.

W ubezpieczeniu AC możemy ubezpieczyć szkody:

  • powstałe w wyniku jazd wyścigowych lub konkursowych oraz treningów do tych jazd,
  • powstałe w pojazdach używanych do jazd próbnych, bądź tych o charakterze prototypu,
  • powstałe w pojazdach służących w szkołach nauk jazdy,
  • powstałe w pojazdach wynajmowanych.

Wysokość składki ubezpieczenia AC może zależeć od:

  • wartości i rodzaju pojazdu,
  • zakresu umowy ubezpieczeniowej,
  • ryzyk dodatkowych,
  • indywidualnej oceny ryzyka.
About Author: p.w.