5 najważniejszych informacji o ubezpieczeniu NNW.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków pozwoli zabezpieczyć się nam i naszej rodzinie przed przykrymi skutkami zdarzeń losowych. Jeśli zastanawiasz się nad jego wyborem, poniżej przedstawiam 5 najważniejszych informacji, dzięki którym dowiesz się więcej o ubezpieczeniu NNW.

1. NNW- informacje podstawowe.

Polisa NNW jest całkowicie dobrowolna. Ubezpieczenie to daje nam możliwość otrzymania świadczeń za wszystkie następstwa nieszczęśliwych wypadków lub śmierci osoby ubezpieczonej. Ochroną objęty jest zarówno kierowca, jak i pasażerowie podróżujący z nim. Umowa podpisywana jest na okres 12 miesięcy. Jej zakres obejmuje wypadki, które miały miejsce w Polsce i poza jej granicami. O odszkodowanie możemy się ubiegać w sytuacji, gdy doszło do nieszczęśliwego wypadku, ale został on spowodowany podczas:

  • wysiadania lub wsiadania z pojazdu
  • naprawy zepsutego pojazdu
  • przebywania kierowcy w pojeździe w trakcie zatrzymania lub postoju pojazdu
  • rozładunku lub załadunku

2. Suma i składki ubezpieczenia NNW.

Sumę ubezpieczenia ustalamy sami, to od nas zależy ile będzie wynosić. Wysokość składki natomiast zależna jest od tego na jaką kwotę się ubezpieczymy. Oczywiste jest, że im wyższa suma ubezpieczenia tym wyższa cena składki. Na jej wysokość będzie wpływać także wiek osoby posiadającej polisę lub czas na jaki została ona zawarta. Czynniki te mogą się różnić między sobą w zależności od Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

3.Ogólne Warunki Umowy.

Przed podjęciem decyzji i podpisaniem umowy należy tak jak w przypadku innych ubezpieczeń zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Umowy. Ubezpieczyciel może umieścić w nich ważne informacje, które pozwolą nam dowiedzieć się jaki zakres posiada nasza polisa i jakie sytuacje nie dają nam prawa do ubiegania się o odszkodowanie. Przeważnie możemy zostać wyłączeni z wypłaty kompensaty w sytuacji, gdy prowadzimy pojazd pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających lub  nie posiadamy prawa jazdy.

4. Odszkodowanie.

Na ubezpieczenie NNW decydujemy się, ponieważ pragniemy zabezpieczyć się przed skutkami nieszczęśliwych wypadków, za które należy nam się odszkodowanie. Należy wiedzieć zatem jak postępować by je uzyskać. Najlepiej jest ubezpieczyć się na większą kwotę. Pewnie zadajemy sobie pytanie dlaczego? Ubiegając się o odszkodowanie musimy stanąć przed komisją lekarską, która ustali nasz uszczerbek na zdrowiu. Wyrażany jest on w procentach. Pomnożony przez sumę ubezpieczenia da nam kwotę odszkodowania jakie otrzymamy. Im wyższa jego suma, tym większa kompensata.

5. Dlaczego warto kupić polisę NNW?

Nigdy nie wiemy kiedy może nam się zdarzyć coś złego. Do nieszczęśliwych wypadków dochodzi każdego dnia. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć czy i nas może to spotkać. Dlatego warto zastanowić się nad kupieniem polisy NNW. Zapewni nam ona ochronę zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Składki nie są wcale wysokie i to od nas zależy na jaką sumę się ubezpieczymy. Na wypłatę odszkodowania nie ma żadnego wypływu świadczenia otrzymane z polisy OC. To tylko kilka plusów, które przekonują, że jednak warto zainwestować w ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

About Author: MG